Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.08.2017 10:29 - СТОЛИЦАТА НА КЕЛТИТЕ ТИЛЕ
Автор: minik Категория: История   
Прочетен: 1130 Коментари: 18 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

"Келтите в Югоизточна Европа са тема на историците още от древността. Тя вълнува и българските учени не само защото търсят келтски селища, артефакти и столицата Тиле на нашата територията, а и заради изучаването на алтернативните на елинската и римската култури.
Както разказва древногръцкият историк Полибий във “Всеобща история”: “Келтите, отървали се от опасността при Делфи, не се прехвърлили в Мала Азия, ами като си харесали местността около Византион, сразили траките и превърнали Тиле в своя столица.” От описаното от Полибий следва, че Тиле е стар тракийски град, който келтите превърнали в своя столица.

Така започва историята на келтското царство в Тракия.

Още в края на 19 век, братята Карел и Херман Шкорпил, се опитват да идентифицират древния Тиле. При описанието им на късновизантийската крепост в близост до с.Главан, Старозагорско, те подчертават, че тя е изградена върху древно тракийско укрепление, защитено с масивен каменен вал, и правят предположение, че това е древната столица на келтите в Тракия, описана от Прокопий Кесарийски в „De Aedeficiis” като кастела Тулеус. Сондажните проучвания, извършени през 1992г. показват, че това не е кастелът Тулеус (локализиран вече южно от Одрин), нито пък древният Тиле, а представлява антично тракийско укрепление,

Всъщност, докато не бъдат открити ясни доказателства (най-сигурното, от които е надпис), то всяко предположение ще бъда просто  хипотетично.

  •   КЕЛТИТЕ В ЗЕМИТЕ НА ДРЕВНА ТРАКИЯ

Думата "келти” е използвана за пръв път от гръцкия историк Херодот през 450г. пр. Хр. Той е означавал с нея населението около горното течение на р. Дунав, на Север от Алпите. Римляните наричали същите племена "гали", а жителите на Британския остров "британи", а не "келти". Използването на думата "келти" в Англия датира чак от XVII век.

Тогава Едуард Лойд, лингвист от Оксфорд забелязал подобието между езиците, говорени в Ирландия, Шотландия, Уелс, Корнуел и Британия. Той нарекъл тези езици "келтск" и така тази дума останала.

На британските острови никой преди това не е наричал себе си "келт". Няма писмени сведения думата "келти" да е използвана преди нач. на XVIII век за означаване на предримските обитатели на Британия и Ирландия и със сигурност не с тази дума, са се обозначавали самите себе си.

Макар, че келтските племена в Галия са използвали обединяващото ги наименование celtae, общо келтско самосъзнание през античността едва ли е съществувало.

Келтите се зараждат около XII-X век преди новата ера. Възникват като етнос в Централна Европа, най-вероятно на територията на съвременна Чехия. Много бързо разширяват заеманата територия, като се разпростират из почти цяла Европа.

Най-голямото си разселване келтите преживяват през V до І век пр.Хр., когато населяват обширна територия от Британските острови до Мала Азия.

Те са от първите, които добиват желязо и това им дава предимство пред останалите народи.

За най-ранния етап от тяхното културно развитие свидетелства селището Халщат – Австрия (по-името на което е назована и Халщадската археологическа култура), където са открити интересни находки, даващи богата информация за бита, изкуството и обичаите на келтите.

Този етап обхваща периода VII-V век. Келтите почват да развиват търговия с гърците и те им дават името.

Втория период от културното развитие на келтите е т.нар. Латенската култура (по името на селището Ла Тен в Швейцария) и обхваща времето V - I век пр. Хр..

През 390 г. пр. Хр. келти завземат Рим, а след като се оттеглят от него на север, създават държавата Галия. Келти се съюзници и на с Александър Македонски, като участват в неговите походи, а след смъртта му навлизат в Македония, Гърция, Тракия.

През ІІІ в.пр.Хр. след като келтите (галатите) нахлули в 279-278 год. в Тракия, Македония и Мала Азия, през 277 г. пр. Хр. срещу тях се изправя Антигон Гонат, който успява да ги разбие и да превземе Македония. В резултат на това през 276 г. Антигон бива провъзгласен от армията за македонски цар.
Борбата с галатите продължила няколко години. Поради заетостта на най-могъщия предводител в Азия - Антиох І Селевк в борбата му с Птолемей ІІ в Сирия, галатите успяват да стигнат до източните граници на Мала Азия. Антиох Селевк успял да ги разгроми в 275 г. пр. Хр. след като повежда в борбата с египетския цар. 
Макар и разбити от Антиох, галатите не напускат Мала Азия, а създават в централната и част своя държава - Галатия, която била подкрепяна от Витиня и Понт.

През периода II-I век пр.Хр., в резултат на натиск от страна на германските племена и разширяващата се Римска империя от юг келтите са изтласкани към северното крайбрежие на Европа. Съхраняват се като народ в днешна Северна Франция, и на някои от британските острови (Уелс, Корнуол - Шотландия, Ман – Ирландия).

Най-старите, достигнали до нас, исторически свидетелства за келтите са от средата на І хил. пр.Хр.
Най-ранното идентифициране на келтски популации, различаващи се от съседните им, позволяват археологическите находки от западната област на Халщатската култура (750 - 400 г. пр. Хр.).

През IV в.пр.Хр. големи келтски групи се сражавали като наемници във войните между гръцките държавици, като около 335 г.пр.Хр. те изграждат селището си Сингидун (дн. Белград) на Дунав. След смъртта на Александър Македонски, в 281 г.пр.Хр. започва едно масирано келтско нашествие в Гърция, Македония и Тракия.                                                                                             В В началото на III в. пр. Хр. в Панония (дн. Унгария) започнали да се събират воини от различни келтски племена, като през 279 г., под предводителството на Брен, към Гърция поема една огромна армия от 150 000 пеши войници и 60 000 конници. Тази огромна военна сила накрая все пак бива разбита от съюзените елини край светилището в Делфи.

Ирландския изследовател на келтите, археолога д-р B. Mac Congail, смята, че съгласно наличиите свидетелства воините, водени от Брен през 279 г.пр.Хр., е твърде вероятно да са били основно от т.нар. белги - самостоятелна в политически и културно отношение племенна група келти, стояща в близки родствени връзки с германските племена. Авторът смята, че този факт хвърля в някаква степен светлина и върху дискусионния въпрос, отнасящ се до етническиата принадлежност на племето бастарни.

След поражението на Брен и Акихорий при Делфи през зимата на 279/278 г. пр. Хр., Батанат, начело на една част от келтите, поставя основите на държавното обединение на Скодриските, които подобно на бастарните имат значителна роля във военно-политическите събития през късния елинизъм. Делят се на две групи велико-скордиски и мало-скордиски [Strabon VІІ, 5, 12]. Държавната им организация е консолидирана през ІІІ в. пр. Хр. и се простира в пространството между средното течение на р. Морава и между реките Сава и Дунав.

В началото на III в. пр.Хр. нахлулите на Балканите келтски анклави от сродни племена (трокми, толистобогии, тектосаги, етосаги), които не последвали своите съплеменници в малоазийските им походи през 278-277г.пр.Хр., се настанили в Югоизточна Тракия, където през 277 г.пр.Хр. под предводителството на Комонторий, си обособяват територия със столица Тиле, вероятно недалеч на север от Византион, между Източна Стара планина и Странджа, във вътрешните територии без излаз към градове-пристанища на Черно или Егейско и Мраморно море. Постепенно племенната им общност се превърнала в държава със свой владетел и монетосечене.

Доц.Васил Миков в свое проучване, следвайки характерните келтски археологически находки, проследява пътя на келтите през Северозападна България към Тракия - под предводителството, първо на Картерий, а после и на Комонторий, както и борбата им с местните племена на трибали и мизи.

Келтите бавно се предвижвали заедно с жени, деца и покъщнина, търсейки плодородна земя за поселване. Пътят им е вероятно минал по Дунав през Видин към с.Ружинци и с.Орешец, Белоградчишко, към с.Малорад, с.Рогозен и с.Добралево, Оряховско, към с.Борован, с.Джурилово, с.Буковец, с.Попица и Бяла Слатина. По-нататък през землищата на с.Бреница и с.Чомаковци през с.Торос Луковитско и с.Смочан, Ловешко, прехвърлят Хемус през Химитлийския или някой съседен проход и навлизат в Подбалканското поле. Те заемат последователно земите по течението на река Тунджа, като завладяват всички крепости и селища, владени тогава от тракийския цар Севт ІІІ.

В края на III в.пр.Хр. опожарен и разрушен при нашествието на келтите е и големият емпорион (търговски център) Пистирос, намиращ се 
 край село Ветрен, общ. Септември. Върху развалините му се появява селище, в което се произвеждали изделия от фино обработени метали - желязо, бронз, сребро, злато.

Келтите успели да поставят в данническа зависимост дори град Византион, а мира местните жители откупвали с подаръци в златни монети годишно, които достигали хиляди, а след това, със създаването на келтското царство, подаръците се превърнали в редовен годишен данък с многократно повишена стойност.
Причините, поради които силният град се съгласил да плаща данък на келтите, най-вероятно били политически – за охрана на границите, и то главно срещу нападенията на траките. Присъствието на келтите било необходимо и за защита на Византион от вероятните претенции на силните елинистични монархии на Селевкидите, Птолемеите, и на малкия и силен Пергам в Северозападна М. Азия. 
Последният келтски цар Кавар сякъл монети в Кабиле и контролирал долината на река Тунджа. Археолози откриват негови монети при крепостта до Провадия, в останките от античния град Севтополис, който сега е под вода, и в крепостта при с. Седларово. Тези находки очертават границите на съществувалото за кратко келтско царство в нашите земи.
Келтски топоними са Danubius (Дунав), Singuidunum (Белград), Naisus (Ниш), Remesiana (Бяла паланка), Bononia (Видин), Durostorum (Дръстър/Силистра).
     ***
През всичкото време траките не престанали да оказват съпротива и постепенно изтласкват обратно келтите от завладените територии.
В някои части на Тракия, келтите дори не успяват да наложат господството си, и там продължават да управляват независими или полунезависими тракийски династи. Разкритите археологически паметници - епиграфски и нумизматични показват, че през този период в Югоизточна Тракия тракийските династи разполагали с голям икономически и военен потенциал. Според археолога Н. Сираков „не разполагаме с какъвто и да е археологически материал на територията на Югоизточна Тракия, който би могъл да се свърже с келтите“.
След понесените удари царството на одрисите постепенно се възстановявало и още през 261 или 269 г. пр. Хр. новия одриски цар – Котис, дори поддържал международни контакти. Известен е негов надпис от Делфи, в който е написано: “В годината на архонта Аристион и съветниците Евагор, Айкид, Мантиос, Дион, и Епикрат, градът взе решение при пълно народно събрание и законно проведени избори. Понеже Котис Райзду, тракийски цар, изпълнен още от по-рано с благосклонност, продължава да се отнася благосклонно към храма и града, и към тия, които лично се явяват при него, а и сега, пристигналият Тирил от Неапол (гр. Кавала) изрази неговата благосклонност към храма и към града, градът реши да похвали Котис Райзду, цар на Тракия, и дадената му някога проксения да бъде проксен, и той и наследниците му, и да се даде и на него, и на потомството му промантея, асилая и проедрия при игрите, които устройва градът, както и всички привилегии, които се дават на всички проксени и благодетели на града, а това решение да се запише на каменен стълб, който да се постави на най-видно място в храма”. 
Този текст свидетелства за това, че въпреки проблемите в Тракия, Одриското царство е запазвало съществуването си и политическата традиция, независимо от настъпилите промени през периода на владичеството на Лизимах, и на последвалите нашествия на келтите, и независимо от претърпените загуби и разрушения, и как около 20 г. след нашествието на келтите, одрисите вече са възстановили своето политическо присъствие на Балканите и представляват политическа сила, която е желана и в Елада.
     ***
Келтската държава постепенно също се превъръщала в политически фактор, нещо, което явно е противоречало на стратегическите планове на одрисите.
Въпреки, че последният цар на Тиле - Кавар, успял да създаде една широка коалиция, която включвала гр. Византион и Витинското малоазийско царство, държавата му просъществувала до 214-213 г. пр. Хр., когато била унищожена от одрисите, обединени с близките им тракийски племена на сапеите, кените и гетите, които обединявайки усилията си окончателно ликвидират около 60-годишното присъствие на келтите в Тракия през III в. пр. Хр.
Оттогава учените не са определили с точност местоположението на старата келтска столица.
В излезлия през 2011 г. сборник "В търсене на келската столица Тиле в Тракия (ІІІ в. пр. Хр.)" (на англ. Език), със съставител доц. Людмил Вагалински - се дискутират различни аспекти от трако-келтските отношения от времето на келтското  присъствие в Тракия през ІІІ в. пр. Хр. Знае се, че в монетарницата на Кабиле са сечени монети за Кавар – последния цар на келтите от Тиле, който контролирал и долината на Тунджа.

При разкопки откриваме негови монети и при крепостта до Провадия, и в останките на град Севтополис (днес на дъното на яз. Копринка), и в крепостта при с. Седларово. Тези находки оказват територията на келтското царство по нашите земи. Знае се, че траките оказват сериозна съпротива и накрая успяват да изтласкат келтите от завладените територии. Така в 214-213 г. пр. Хр. траките завладяват и последната келтска твърдина – седалището на Кавар, град Тиле.

По същото време Ханибал започвал война с Рим – Втората пуническа война, която продължила до 201 г. пр. Хр.
Като се възползвали от настъплението на римляните и от поражението на големите елинистически монархии Македония, Египет и Сирия, които били заграбили тракийските крайбрежни територии, траките одриси възстановили независимостта си под ръководството на Севт ІV.
Македонците били изтласкани от Филипопол, който се превърнал в столица на държавата на Одриското царство.
При наследника на Севт ІV - Котис ІІ, между одрисите и македонците бил сключен военен съюз, насочен срещу римската заплаха за Балканите.

image 

Карта с разпространението на Келтската цивилизация: 
       - жълто - територия Hallstatt, 6 в. пр.н.е 
       - зелено - максимална Келтска експанзия към 3 в. пр.н.е. /включително и половината днешна България/ , Регион Луситания в Иберия, където присъствието на Келтите не е доказано 
       - тъмнозелено - Шестте Келтски Нации днес - Scotland, Ireland, Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany - региони, където Келтските езици се използват в ежедневието и днес.

 

  •    ТИЛЕ – ИЗЧЕЗНАЛИЯ ГРАД  

От нашите историци за древния Тиле, пръв д-р К. Иречек пише в „История на Българите” (изд. 1875г. в Прага), като споменава за келтско царство в Подбалкана в Тракия. 
Иречек прави опит да локализира Тиле при село Тулово, Старозагорско, поради звуковата близост на името на селището, като неправилно приема, че келтите са проникнали в Северна Тракия по река Марица. 
    

В края на ХІХ век работещия в България археолог К. Шкорпил, дава описание на открита късновизантийска крепост близо до с.Главан, Старозагорско. 
Той подчертава, че тя е изградена върху древно тракийско укрепление, защитено с масивен каменен вал, и прави предположение, че това е древната столица на келтите в Тракия, описана от Прокопий Кесарийски в „De Aedeficiis” като кастела Тулеус.
Сондажните разкопки, извършени на това място през 1992 г. показаха, че това не е нито кастелът Тулеус, локализиран вече южно от Одрин, нито е древният Тиле, а представлява антично тракийско укрепление, заобиколено с вал с височина 1.5 метра, ширина 7-8 метра, съставен от три реда големи камъни.
     
Доц. Васил Миков в публикацията си „Траките” смята за грешни водещите тогава мнения, че келтската столица Тиле се намира при с.Тулово, Старозагорско или при с. Крън.
Цитира факта, че при разкопките на голямата Туловска могила през 1905 г. е открито не келтско, а тракийско погребение.
По археологическите находки, характерни за древните келти,  той определя точния им път.
Келтите се движат бавно, заедно с жените, децата и цялата си покъщнина, за да търсят по-плодородна и богата земя за заселване.
Техният път е приблизително следният: По Дунав през Видин към Бяла Слатина. 
По-нататък са прехвърлили Хемус през Химитлийския или някой съседен проход и са навлезли в Подбалканското поле.
Келтите го заемат последователно от запад на изток по течението на река Тунджа, като при това нанасят сериозни удари по долината на река Тунджа на одриското царство и на цар Севт ІІІ.
Според доц. Миков келтите дори са завладели изграденият от Севт ІІІ, укрепен, представителен град Севтополис (понастоящем на дъното на язовир Копринка), селището и крепостта при с.Крън (Старозагорско), древното тракийско укрепено селище до гр. Николаево (Старозагорско) и по-нататък древният тракийски град Кабиле по средното течение на река Тунджа.
Последният от келтските царе по-тези земи Кавар сече монети в Кабиле, което значи, че е контролирал изцяло долината на река Тунджа.
Изобилие от негови монети (бронз и тетрадрахми) са открити при археологически проучвания в укрепеното селище до Провадия, в  Севтополис и в крепостта при с.Седларово, което очертава приблизително региона на най-значимо келтско влияние през ІІІ век пр.Хр.

 image 

Келтска брозова гривна, НАИМ-БАН

    •  СЪКРОВИЩЕТО ОТ МЕЗЕК

 

В началото на 1931 г. трима души от свиленградското с. Мезек отишли да копаят край могилата Малтепе („могилата на имането“) и скоро се натъкнали на входа на гробница.
Викнали кмета и учителя и още същия ден влезли в могилата, където открили бронзови съдове, оръжие, златни накити.
След няколко дни от София пристигнали археолозите Богдан Филов и Иван Велков, които веднага оценили значението на гробницата – най-голямата открита дотогава, при това неограбена. Успели да съберат голяма част от намерените предмети.
Сред находките имало и няколко бронзови предмета, чието предназначение Б. Филов, въпреки големия си професионализъм не успял да определи. 
По-късно негов немски колега - археолог, успял правилно да ги идентифицира като части от келтска колесница.
Според разказите на откривателите на гробницата, в нея наистина имало доста кости от коне. 
Разбира се, предметът може да е попаднал в Тракия по много различни начини – като дар от келтски вожд за владетел на трибалите или като плячка след някоя битка. А такива е имало.
За присъствието им свидетелстват отделни предмети тук и там.

image 

Бронзовото лице от келтската колесница (гробница при с.Мезек) 

Находките от Мезек са част от картината.
Съществува мнението, че в гробницата е положен владетел от династията в Тиле.
Не така смятат болшинството археолози, като доц. Тотко Стоянов, историк от СУ.
„Гробницата е построена по-рано и е била използвана няколко пъти, вероятно от тракийски владетелски род – обяснява той. – В нея няма други келтски предмети, които да подкрепят идеята за погребан в нея знатен келт. Много по-вероятно е колесницата да е била дипломатически дар или военна плячка, съпровождаща новия си тракийски собственик.“
„Келтското царство би трябвало да се търси на югоизток – казва доц. Стоянов, – близо до проливите – в Странджа или турската част на Тракия, все още слабо проучени райони.“ 
     ***
Преди малко повече от десет години, археолога Лъчезар Лазаров, прави разкопки в близост до село Арковна, Варненско.
Там на един огромен хълм, той смята, че е келтската столица на Кавар. 
Археолога тогава се обосновава на многобройни бронзови монети на Кавар, многобройни келтски фибули и други, както и на близоста до Византион. Единия сезон под една могила се разкрива гроб с две амфори, 8 глинени съда - всичко запазено; бронзови - патера, хидрия, леген, 90 стрели, келтски меч, три копия, юзда, останки от кремиран човек, сребърна фиала.
На вторият сезон част от масивен градеж, може би Лъчо-светилище, част от вероятен арсенал-доста оръжие и т.н.

Днес да се търси в тази местност келтската столица има своите привърженици сред учените като доц. М. Манов, който разглеждайки отново хипотезите за местонахождението на столицата Тиле – най-разпространената от които(защитавана от М. Тачева, М. Домарадски и др.) поставя Тиле някъде в южните склонове на Странджа, т.е. в близост до Бизантиум (Истанбул). Други изследвания определят местоположението на старата келтска столица или около град Кабиле при Ямбол или я пращат доста далеч - някъде южно от Одрин.

Всъщност Тиле още не е намерена. В края на 2010г. българският инженер-метролог Димитър Димитров отправя едно предизвикателството към научните среди с хипотезата си, че древната столица на келтите келтска Тиле, може да се намира под руините на късноантичната и средновековна крепост над съвременния старозагорски град Николаево.

Той достигнал до това решение на основата на проведен обширен анализ на различни стари европейски карти, топоними и странични сведения в изворите.
  image Гробна находка с келтско оръжие. Североизточна България (ІІ–І в. пр. Хр.)image 

Келтски фибули от бронз 
      

     •  КЕЛТСКОТО ВЛИЯНИЕ

Келтското присъствие в Тракия дава отражение върху културата на траките. Келтите донесли със себе си мода, най-вече оръжия и накити, която траките възприели, а в селищата им се откриват бронзови предмети с типична келтска украса.

Разглеждайки историческите данни за присъствието на келтски елементи на територията на гетите, доц. М. Домарадски предполага, че през III в. пр. Хр. при тях би следвало да се допусне присъствието на келти от групата на бастарните. Но продължавайки расъжденията си, че в същност земите, заети от бастарните се намират по-скоро на север от делтата на Дунава. Така става по-вероятно решението, че тези келтски следи би трябвало да са оставени от живеещите някъде в околностите на Източна Стара планина корали, конто Ш. Гийонварк причислява към келтските племена. Може да стигнем и по-надалеч в разсъжденията, като се допусне, че латенските материали от долината на р. Камчия са следи от поселищния живот именно на това племе – на коралите.

Кои и какви са били точно келтите?
Това е въпрос, който определено занимава историците.
Има различни тези, но в най-общи линии става въпрос за многобройни племена от индоевропейската общност, които в даден етап от историческото си развитие направили впечатляваща експанзия, осъществена най-вече от 500 до 100 г. пр.Хр.
През 280 - 277 г. пр. Хр. древните историци отбелязват масирано келтско нашествие на Балканския полуостров, въпреки че келтското нахлуване в този район започва значително по-рано - в средата на ІV век.
Съдбите на най-многобройните балкански племена - траките, с тази на келтите, се преплели, което дало достатъчно основание на историците да заговорят за "трако-келтска" култура и за същностното значение на келтските народи за формиране облика на местната балканска култура от този период и след това.
Тракия е в активни взаимодействия с Мала Азия и Персия, със земите свързани с Черноморския басейн (скити), западните части на Балканския полуостров (илири). Тракийската култура е във взаимодействие и с Централна Европа (населена с келти), към която Тракия играе ролята на посредник на заемки от Изтока. 
Прякото влияние и контакт между двете общества - на траките и на келтите, са засвидетелствани в писмените извори за и след ІV в. пр. Хр., но със сигурност този контакт е по – ранен и  може да се отнесе преди събитието определено в историческата литература като “келтско нашествие“.

image 

 

 

 Монета на дунавските келти

Когато обаче се говори за евентуално взаимно влияние в религиозните мотиви, то трябва да се има предвид това, че и траки и келти са кълнове от голямата индоевропейска култура, като при тях се наблюдават редица сходства в представата за отвъдния свят и света на боговете.
Проф. Иван Маразов изследва този въпрос в "Митология на траките". Например много характерна е вярата и на келтите и на траките в безсмъртието на душата. И то е още от най-раннонното зараждане на вярванията, и в никой случай не може да се отдаде на някакво проникване между културите на траки и келти.
Поради тази причина всички откривани налични сходства трябва да бъдат обследвани за възможността, всяка една от двете културни групи, самостоятелно да ги е развила, а сходствата да не са в резултат на взаимно влияние.
Проблем е това, че ние не знаем почти нищо за езика на източните келти (особено като се има предвид, че при келтските племена езикът никак не е определящ фактор - например белгите са келтско племе говорещо съвсем различен език от останалите келти, тевтоните (таутоните) езиково принадлежат към германската група, обратно бастраните явно говорят на келтски, но спадат към германите и т.н.

Откога обаче имаме сигурни данни, че са започнали някаква взаимна обмяна на културни или религиозни мотиви?

През ІV – ІІІ в. пр. Хр. е вече сигурен обмена на идеи и влияния в двете култури и това не е в противоречие с твърдението, че е възможно паралелното съществуване на сходни представи в общността на траките и келтите далеч преди този период.
Изследователя С. Рейнак (Reinach, S., 1905-1906, Cultes, Mythes et Relioions), смята, че  определената от него Тракия, като люлка на орфизма, е в отношение с келтите.
Александър Фол, на основание на твърдението на проф. Рейнак  (Ал. Фол, Тракийският Дионис, книга 1, София 1991 г., с. 128) определя, че “в областта на трако – келтските паралели трябва тепърва да се направят опити са структурно сближаване, както и на сближаване на отделните реалии, персонификации, зооморфикации и идентификации в космогонията, митологията и религията.

        ***

Краткотрайността на келтското държавно образование, унищожено през 213 г. пр. Хр. от траките, не елиминира автоматично келтския етически елемент. Келтите остават мирно да съжителстват със траките, като са се намирали под силното влияние на местната материална култура. Единствено намирането на различни археологически паметници като – келтски тип въоръжение, каменни и глинени фигури, както и други различн и латенски материали са ясно указание за продължителното келтско заселване.

Древните българи, траките и донякъде славините са трите основни етноса, които участват във формирането на българската народност, започнала своята консолидация след 7 век. Но освен тях част от гените си съвременните българи наследяват от келтите и готите (тук може да добавим и сарматите, огромни групи от които са заселвани от империята на юг от Дунав). Измежду тях келтите са един от най-многобройните народи, обитавали Западните Балкани и Панония между IV в. пр.Хр. и IV век. Честа практика на Римската империя е военните формирования съставени от траки, да се разполагат в земите на дн. Испания, а легионерите, набирани от гали (келти) и германи, да бъдат изпращани в Тракия. Това от своя страна също допринасяло за смесването на етносите и за по-бързата им романизация.

         •  ИСТОРИОГРАФИЯ

    
   Древногръцките автори Хекатей (5 в.пр.Хр.) и Херодот (5 в.пр.Хр.) първи пишат за келтите и споменават рождените им мяста – реките Рейн, Рона и Дунав.                                               
    
   Древногръцкият историк Полибий (2 в.пр.Хр.) пише за келтите в своята „Всеобща история”: „...келтите, отървали се от опасността при Делфи, не се прехвърлили в Мала Азия, ами като си харесали местността около Византион, сразили траките и превърнали Тиле в своя столица.“

   По-късните гръцки и римски автори Диодор Сицилийски (1 век пр.Хр.), Страбон (1 в.пр.Хр.- 1 в.) и Атеней (2-3 век) описват келтите, като използват данните и наблюденията на стоическия философ Посейдон от началото на 1 век пр.Хр. 

  Според римския историк Тит Ливий (59г.пр.Хр.-17год.) едно от келтските племена стигнало до Византион по „Виа Егнация”, т.е. по пътя, успореден на Беломорското крайбрежие. 

    В началото на 6 век Стефан Византийски, използвайки извори от антични автори, локализира Тиле близо до Хемус, а Прокопий Кесарийски (500-565г.) в произведението си „De Aedeficiis” („За Строежите“), изброявайки крепостите, построени и възобновени от имп. Юстиниан в Тракия, споменава и кастела Тулеус.

    В античната литература, която е пълна общо взето с различни объркани сведения и разни слухове за келтите, се намира все пак и един ясен и точен извор, описващ накратко пантеона на континенталните келти. Той е оставен от самия Юлий Цезар в книгата му „Записки за галската война" („De Bello Gallico"; VI, 17).

 

 

Келтски подражателни тетрадрахми на Philip IIimage

Литература:
Ив. Маразов, „Митология на траките“, София, 1994
В. Миков, Траките - „Траките”, сборник „През вековете” І, София, 1938
М. Домарадски, „Келтите на Балканския полуостров“ , София, 1984
K. H. Schmidt, „Die keltischen Matronennamen“ S. l., 1987 
С. Шкунаев, „Община и общество западных кельтов“, М., 1989

F. Kaul & I. Marazov & J. Best & N. de Vries. Thracian Tales on the Gundestrup Caulderon. Amsterdam 1991 
B. Filov & K. Schkorpil. Die archaishe Nekropole von Trebeniste am Ochrida See. Berlin-Leipzig 1927
Д. Ангелов - "Образуване на българската народност", София, 1981
Я. Филип. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага 1961
Б.М. Мозолевский Товста Могила. Киив 1979Тагове:   келти,   Тулово,


Гласувай:
8
0


Вълнообразно


1. leonleonovpom2 - Здравейте!
24.08.2017 13:26
Трудно може да се направи ясно разгранимение между траки и келти
например за сердите мненията са раздвоени-келти или траки
гали всъщност са върховни жреци при келтите
Едно много ясно определение дава Екатерина Велика, когато прави сравнителните речници
Че ще се изумят незнаещите, ако им покаже колко общи думи има между келтски и славянски !?
Ами нещата си отиват на мястото, ако човек си поразмърда мозъка! Кои са келти, граки и всъщност най- важното-славяни!?

Хубав ден!
цитирай
2. germantiger - ...
24.08.2017 16:25
Разграничение пропаст между траки и келти има и то е засвидетелствано от античните автори ясно.

Нещо повече - има келто-германи и за тях също древните пишат, един Юлий Цезар дори антропологично ги сравнява и показва почти абсолютното сходство между тях.
цитирай
3. leonleonovpom2 - Хайде сега, Германтигър! Пак ...
25.08.2017 18:43
Хайде сега, Германтигър!
Пак залиташ към висшата раса
Екатерина Велика май беше германка, нищо ,че е от Шчечин!
Знае много езици, на филологично ниво Вярно, намира се един критик от прибалтика и това донякъде я отказва да продължи работата си Но тя има и много друга работа Ръководи успешно най - голямата Европейска държава, модернизира я, колекционер е, прави най- стойностните сбирки на Ермитажа
Така ,че , дала е идеята, пък други да я продължат И я продължават!...
Искаш ли в постинг да дам , какво точно е казала по въпроса?

А иначе за античните автори, какво пишат, май един от тях в " Германия" беше писал, че някъде имало германци с човешки глави и с торсове на животни или обратното Не, не казвам, че ги има, само за справка, какви ги пишат античните автори!
Тацит беще, адвокат по-добър от Цицерон, генерал и писател!
цитирай
4. germantiger - ...
26.08.2017 08:57
Хайде сега - инженер химик спори не с мен, а с науката история и поколения историци с познания над такива като мен и теб умножени о хиляда.

Никаква раса, а извори, ако не си ги чел за келтите ще се изненадам?!

Предолагам знаеш, че скитите произлизат от змии, а хуните от сатири - това за произхода и митовете, но... Цезар за разлика от теб и мен е видял и се е бил с германи и келти и той си го е написал, както и не само той - народи от една общност.

Екатерина няма общо с истината засвидетелствана от античността в извори и маса историци или и те са висша раса и Екатерина им нашепва нещо изот гроба си?!
цитирай
5. germantiger - 2
26.08.2017 08:59
Много е жалко, когато част от вас се опитват да говорят с "мен", да превърнат разговора в тяхна дума срещу друга дума, би могло дори да е смешно.

А разговора трябва да е между вас и науката - казвал съм го неведнъж - излезте пред науката със своите аргументи и я опровергайте - докато не направите тоа си оставате фразьори, фантазьори и на моменти шовинисти, някои като безистена и лумпен идииоти.
цитирай
6. leonleonovpom2 - Германтигър, май говорим на различни езици...
26.08.2017 17:28
И не се разбираме
Аз казвам ,че европейските народи имат общ произход и език
Отдавна е доказано, че нашите земи са дали началото на Европейската цивилизация
С какво антропологично келтите се различават от траките
След като тракът Спартак им е бил вожд, следователно разликата не е в тяхна полза Да, чакам разликата!
Относно древните автори, ако четеш един - казва едно, друг- точно обратното
Битката на Каталунските полета е загубена от Атила според едни, а той няма вид на загубил
Както ,че Карл Велики е спечелил в Испания, но пък няма вид на спечелил Или ,че Борис Първи е бит от хърватите, но пак няма нишан да е бит?!...

Какво да ти кажа ,да, по диплома съм инженер - химик, но професионално съм бил научен сътрудник и доктор по химия-ще рече учен в областта на химията Което е знак ,че знам какво е наука!

Хубав ден, приятелю!
цитирай
7. germantiger - ...
26.08.2017 19:58
Учудвам се на върпоса ти в какво натропологично келтите се различават от траките?!

Келтите са руси и синеоки, но както казват римялните само по-малко блондини от германите, траките са описвани честъо като светлкоси или елемент "рижави", но все пак в по-тъмна гама от споменатите келтио-германи.

Германи, келти и траки имат антрпологично много повече общо от това с българите които са явно ПО-ТЪМНИ и широколики в смисъл на средиземноморски типове или характерните за някои славяни източно-балтийски антропотипове.

Германи, келти и дори траки се различават коренно или забележимо от българи.

Що за дестки съждения - слегд като спартак им е бил вожда - кога, чий, колко време... по същия детски начин но много по-правдиво и мащабно аз ще те питам - след келтите бият траките и си създават държавност на балканите в чия полза е сравнението... след келтите превзермат рим а траките никога не го правят в чия ползва е сравнението, след като галите са опасен враг на рим векоиве, а траките никога не застрашават рим в чия полза е това, а криксъс е бил почти равен на спартак нер в смисъл на войсководене, а на лдерско влияние и авторитет именно защото галите са имали роля много над тази на траките и са били в повече в бунта.
цитирай
8. germantiger - +
26.08.2017 20:02
не, ти не твърдиш това, че всичк народи имат общ роизход - топва го твърдуи науата от няколко века, вкл. и аз в този блог съм го заявявал и съм спорил с вас - вие тъвърдяхте и продължавате да манипулирате и йезуитски внушавате друго и ти знаеш какво

разбира се, че всички евронароди имаме било общ генезис, било влияния и взаимовръзки, отношения и обща история, това е фундаментален факт, но вие слагате на първо място вя какво ли не траките, еле славяните понякога, ерго българите - обаче това не е така - траките, славяните и българите нямат лидираща роля в европа в нищо от армия, изкуства, наука, имат "импулси", "попадения", "моменти" и само толкова.
цитирай
9. germantiger - финално
26.08.2017 20:04
Радвам се, че сте коригирали това което пишехте преди години и сега.

ТИ ДНЕС ПИШЕШ ТОВА КОЕТО ВЕКОВЕ КАЗВА И ПИШЕ НАУКАТА И КОЕТО АЗ СЪЩО КАЗВАХ В БЛОГ.БГ и не само аз - именно - евронародите имаме общност и тя не е тракийска или българска, както години внушавахте и го правите понякога сега - АЗ МОГА ДА ВИ ЦИТИРАМ ОТПРЕДИ ГОДИНИ

Ти днес казваш, че всички имаме общ произход - както казах това пише науката векове наред, а про по нищо ново.
цитирай
10. germantiger - наистина поселдно
26.08.2017 23:56
много малко да, много много не в това което казваш

за векове наред хората в австралия не са станали океанци или полинезийци, както и белите в ктай не са станали жълти, кокото до негрите в щатите има съвсем малко "избеляване" и то ако се проследи е в примес с някакви бели вероятно назад

расита са създадени не от климат, а от мутации и различие, примерно за блондите теорията е много интересна и секси, но пък науката все още не знае това, така-че както ти така и науката все още гададе за тези неща и се забелязват аргументи в полза на едното, другото третото

...

аз не разбирам какъв ви е зора за траките

- първо подменяте славяни с траки и пак отивате на сужба руска, пак ставате слкужбаши на руснаците в историята, ако някой от вас си мисли че света и оная огромна държава ще клекне пред вас и ще ви признае първи славяни - не,. грешите, няма да клекне кремъл пред вас, той пак ще ви използва

- ако искате траките да са българи и да имаме претенци на балканите - то науката е съгфласна с вас - траките участват в бг генезиса и в това няма спор, тоест науката е признала траките в българите, въпроса важен, ДА ВАЖЕН е в каква степен - науката ще каже че има само отглас в днешните българи а вие и част уение ще каже че е много повечче от отглас - ето тук може да спорите с право

- никоя претенция на балканите неможе да ви притеснява - гърците са дошляци и те, сърбите също, всички са вероятно без албанците и за тях се спори, никой не може да отнбеме българското от балканите, това е невъзможно и ако някой го казва, той е днешен нечий политик, пропагандатор и службаш - никой историк не може да отрече българското на балканите, както и че всички са дошляци и тук

- остава още нещо за вас - да говорите поняога абсурдни за траките защото искате да сте велики поече отколкото релано са били когато и да било българите - да това е приятно, да се мечтае, човек да се има повече отколкото е в историята назад като народ

това остава да е за траките при ва мотива - или служите на някой навън, или сиакте да сте велики въпреки че в степен на претенциите ви не сте или стремежа към истина - това последното също е в някои от вас - чудесно, но то е безмерно и фантазно често пъти

така ви виждам аз, може и да греша
цитирай
11. germantiger - ?
27.08.2017 00:05
леоне ще ме изкушиш да ти напшиша че говориш глупости

кои клети сда приели спартак за водач - тези9 от тиле векове преди него, тези в галия векове наред, та спартак са го приели за водач ГЕРМАНИ, ПРЕДТЕЧИТЕ НА АРАБИТЕ, НЕГРА ти чуваш ли се какво говориш ии виуждаш ли какво пишеш

лидер спартак е бил дори на неголяма част римляни е... е... еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее????????????????????????????????????? или тия ги пропусна без келтите, ти сериозно ли разсъждаваш така!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кажи ми какво искаш да ми "кажеш" или да внушиш на евентуално четящите?

Хайде бъди честен и мъж, понеже си такъв?

Спартак е бил водач на гали, германи, предтечи на арабите, на негри, малка група римляни и още бол други, е и? Ако искаш да каже нещоза спартак - чудесно, но този ти постинг е за народи... народности по-точно и какво думаш със спартак като внушение по отношение на тези народности

ПШредполагам знаеш за други робски възстания в рим - защото ИМА НЯКОЛКО И ТО ГОЛЕМИ също и в тях в едното германец е лидер на всякакви - аз да кажа какво... какво ??????
цитирай
12. germantiger - ...
27.08.2017 00:08
КАК ВЪОБЩЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛЯВАШ ПОДОБНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ?!

След като спартаск е приет за лидер на КОАЛИЦИЯТА ОТ РОБИ ти внушаваш какво за келтите които приели спартак за вожд?

А след като той е вожд на още десетки народности освен келтите, за тях какви ще са ти внушенията - ти леоне ЧОВЕК НА НАУКАТА без иорония ти го казвам, ти да разсъждаваш по този начин - сериозно съм ококорен колкото и смешно да звучи това.

Ти въобще мислиш ли като се опираш на този "довод", ти въобще съзнаваш ли малкия времеви прозорец на спартак, ти въобще запознат ли си с възстанието, защо на него се опират, откъде започва, какъв е авторитета на спартак и как с действитяа си става номер едно заслужено и ти правиш изводи за народи, за произход, за общности върху това - АСТИГА ВЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
13. get - Тигре, а вземи и ми цитирай какво пише Цезар в Галските си войни и най-вече ... ?
28.08.2017 02:53
germantiger написа:
Радвам се, че сте коригирали това което пишехте преди години и сега.

ТИ ДНЕС ПИШЕШ ТОВА КОЕТО ВЕКОВЕ КАЗВА И ПИШЕ НАУКАТА И КОЕТО АЗ СЪЩО КАЗВАХ В БЛОГ.БГ и не само аз - именно - евронародите имаме общност и тя не е тракийска или българска, както години внушавахте и го правите понякога сега - АЗ МОГА ДА ВИ ЦИТИРАМ ОТПРЕДИ ГОДИНИ

Ти днес казваш, че всички имаме общ произход - както казах това пише науката векове наред, а про по нищо ново.


... за тези хора известни, като "Volcae"?

- Някъде той да приравнява келтите-волкае с германските народи АЗ НЕ ВИЖДАМ? По-скоро тези "братски" според теб народи, водят войни помежду си?:-):-):-)
- А именно тези "волкае" са същите, които извършват инвазията в ЕЛАДА и след като губят битката при Термопилите си правят град и се заселват между "траките"!
И питам се що между "траки" а не примерно, между гърци или германци?
И интересно е още, защо в по-късно време се твърди, че техни наследници Boiiiте са предшественици на "хелветите" - но за хелветите НИКОИ НЕ СМЕЕ ДА ТВЪРДИ, че са ГЕРМАНЦИ!?

Като си(ми) отговориш на тези ще престанеш да ... ръмжи :-):-):-):-) типично за псевдонима ти?

А относно "келта" при "келтите" това е специфично сечиво-оръжие за което твърде се изкушавам да мисля, че етимологията му иде от глагол подобен на нашенският КЪЛЦам?
цитирай
14. get - - Тигре, още едно допълнение към ЛЕКСИКАЛНИТЕ СИ АРГУМЕНТИ - Какъв е езика на КЕЛТИТЕ ... ?
28.08.2017 14:19
Един от главните им богове, на същите КЕЛТИ (най-вече от Норикум) - Е този на бога на войната носещ името: "Smertrios" или "Smertrius" с вариант "Smertulitanus", за който казват, че бил аналог на латинският бог Марс с епитет "Градивус"(това градиву(с) - го имаме документирано, в старо-български език и Е запазено в някои диалектни форми на български, дори и към момента - мога да се обоснова за това !) ... от мен допълнение, че този МАРС ГРАДИВУС ... е едно към едно аналог и калка в Име и Епитет на бог Арес "Тракес" - засвидетелстван при "траките" - които са наричани "едони" при планината Пангея?

- Етимологията на името предадена през английски, с думата "The Provider" ... а пък за произход и значение на тази "английска" дума ни обясняват, че идвала от латинската "provideo"? Същата я разлагат на префикса *prо- и кореновата лема: videо ‎(“I see”‎, тоест "Аз видя") ... Е да, ама не?!?

- Защото, епитета "Градивус" на бог Марс - е НАТОВАРЕН(!) с конкретен смисъл и го превеждат в речниците не, като "про-виждащ" ... а като "Про(пред)-Вождащ(крачещ-стоящ)" ... тоест ТОЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ(функция и епитет) на бог Марс ГРАДИВУС ... морфологично и фонетично отговаря - не на "виждам", а на глагола в български език: "ВОДЯ" - в английски глагола: WAGE - означаващ:
1. "водя": = lead, keep, guide, usher in, conduct, wage ... и второто значение ...?
2. "провеждам" с по-точното на български: "ПРО^ВОЖДАМ"? ... тези двете, са родствени морфо и фонетично на немската "Ваген" - която в немският е придобила смисъла на "возя-возило" ... като всички упоменати, английско, немско, български синонимни, СА ПРОИЗВОДНИ от Proto-Indo-European коренова: *wed(h) - Едно от значението на която е "to lead" - синонимно на нашенското ВОДЯ!

- В заключение - е а кажи ми: Кое е по-близко да изначалната слово-форма в PIE: *WED(h) - английското: wage - немското: "Ваген" или българското ВОДЯ ?

- Пък ти първо помисли - преди да ругаеш опонентите си?!

П.П.
За сега няма да се спирам на етимологията в името на галско-келтските жреци "друиди" ! Понятие съставено от две слова: "дърво" и "виждам" - като за първата ползват КАТО ПРИМЕР ДУМИ ОТ "НАЙ-СТАРИТЕ" европейски езици "елински" и "латински" ? :)))
цитирай
15. germantiger - ...
29.08.2017 08:59
Гете, защо така невежо от теб, нима ме подценяваш, всъщност ти отрич1аш векове наука и поколения хиляди историци исали това, което аз косвено поназнайвам, но явно повече от теб.

- пропуснал си че келтите не се заселват между траките, а бият траките, побеждават ги и така си правят държава

- пропуските ти продължават, не свършват дотук - мълчаливо или от незнание пропускаш как свършва държавата на келтите - отново с кръв тя е ликвидирана от траките след като е отслабнала

- гете нима не знаеш, че келти и германи живеят заедно и се заселват едни сред други - келтите живяеят в земите на днешна бохемия и моравия, те са и родоначалниците на бавария и бойхайм от бохемия преди това, след това ги заменят германи които се смесат с останалите там, келтите и германите като кимври и тевтони мигрират и воюват заедно

- за цезар нима не знаеш - той описва доста подробно външния вид на германите и казва, че те са като келтите с тази разлика, че са малко по-руси от тях

- КЕЛТИ И ГЕРМАНИ ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО И СПОДЕЛЯТ ЕДИН ПЪТ НА МИГРАЦИИ И ТОВА НАУКАТА АРХЕОЛОГИЯ СЪЩО Е ДОКАЗАЛА, ти явно не си чел примерно KELTEN UND GERMANEN В КОЯТО СЕ ИЗЛСЕДВА ОБЩОТО МЕЖДУ МАТЕРИАЛАН КУЛТУИРА, ИЗКУСТВА, - книга писана от мастит колектив историци а в библиографията отзад на тази книжна книга има десетки книги за келтогерманската общност - все пак пред това знание дори ти и аз сме малки, въпреки претенциите ти да ревизираш история, а аз да защитавам претенциозно истината :)

за това съвета ми е да почетеш още доста, има какво, но явно не желаеш да го четеш или го правяиш избирателно, не бива така ;)
цитирай
16. germantiger - към гет
29.08.2017 20:52
както очаквах отговор не си ми дал, макар да се опитваш неуспешно да ми представиш "нещо" за такъв :)

- книгата която ти предложих и която е полд на гходини изследвания, която е онагледена с десетки артефакти, засвидетелствана с места, години, анализи ти разбира се, не си чел, но не в това е трагедията

- нещо по-жалко - вземаш удобна за теб дума и я представяш, но срещу десетки артефакти предлагаш една дума, тях ги игнорираш, но явно и думите не знаеш :)

и така:

swesor келтско - швестер сестра на германски

φatīr фатир келстко - фатер/фата, фадър баща на германски и енг

mātīr матир келстко - муттер/мута, мадър гер и енг

а примерите са десетки като влееш в германскята статия за келтския език в уикипедия от която ти често четеш, защото явно препоръчаната от мен книга игнорираш - влез и виж двете таблици за германски - келтски "звуци", особено примерите beispiel-байшпийл не само в германски и келтски, но и в уелски итн

нещо повече - статиите на англисйки показват общи индоевропейски сходства и с какво ли не - ще рече гете - езика както знаем не е най-достоверния извор и най-ясния аргумент, напротив - той е несигурен и нестабилен в немалко отношения и това ти трябва да знае с оглед на това, че си интелигентен и четящ

сега няколко въпроса към теб :)

- защо келтите живеят с германи

- защо келтите мигрират в общности с германи много често, с траки не

- защо келтите воюват заедно с германи срещу общ враг, а с траки не

- защо античните извори пишат за общност между келти и германи

- защо антропологичния вид на келти и германи в антични извори е подобен, а с българи например не

- защо келтите мигирират и "идват от посока" където историята познава германи, но траки никога
цитирай
17. germantiger - +
29.08.2017 21:01
виж гет тозьи линк за разпространението - защо келтите са там където са германите, но не там където са траките, освен държавата тиле, виж как келтите добре са отграничени иот траки, приче4рноморски степи и дори "румънските днес" земи :)

https://upload.wikimedia/wikipedia/commons/a/aa/Celtic_expansion_in_Europe.png

ето ти гет линк с "картиографирани" индо-европейските еизици, ще има доста да четеш :) къде тук е тракийския, какъвто разбира се историята не може да конкретизира поради едната шепа тракийски думи

https://upload.wikimedia/wikipedia/commons/4/4f/IndoEuropeanTree.svg

горната схема и огромна "карта" идва да ти покаже заявеното от мен - езика е несигурна почва на която трудно може да се опреш за произход какъвто вие манипулирате, най-важжжното обаче е друго - вие НЯМАТЕ ЗНАНИЕ, ВИЕ НЯМАТЕ ПОДГОТОВКА, КАКВАТО ХОРАТА ПОДГОТВЯТ С ГОДИНИ НАРЕД, В КОЯТО СЕ ОБУЧАВАТ, ТРУДЯТ РАСТАТ КАТО УЧЕНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, но в това да подхвърляте въпросчета и думички можете :)
цитирай
18. germantiger - финално
29.08.2017 21:06
за десерт гете, ти препоръчвам да влеззеш в "енциклопедията" на келтските еизици или в тяхното, ситуиране, класификация и "деления" - те са десетки както ще се убедиш, като попрочетеш...

мисълта ми е, тъй-като твоето познание е микроскопично пред целия този масив от научно познание, съветвам те да бъдеш по-внимателен в заключенията си, най-малкото за да не ставаме смешни на четящите (ако има такива) - ти с твоята претенция и липса на подготовка филологическа и историческа, а аз с това, че без да имам познание ти се връзвам и дискутирам с теб също неподготвен ;)

погледни класификацията на келтските езици - десетки са нали... хайде включи в тях тракийския или всъщност преправи ги и ги претвори в т6ракийски - сега вече ще ти драсна няколко усмивки :) :) :>)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: minik
Категория: История
Прочетен: 20208
Постинги: 30
Коментари: 23
Гласове: 70
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031